Eftersyn og certificering af virksomhedens værktøj

Eftersyn giver bedre økonomi i værktøjskassen

Vedligeholdelse og serviceeftersyn af dit værktøj og andet materiel er af væsentlig betydning i forhold til virksomhedens økonomi og medarbejdere såvel som samarbejdspartneres sikkerhed. Samtidig medvirker grundige eftersyn til et veludført arbejde, og så forlænger det værktøjets levetid. Fungerer dit værktøj optimalt, reducerer du og virksomheden ligeledes udgifter på at udskifte dele eller købe nyt, og så sikrer et velfungerende stykke værktøj et professionelt udtryk udadtil.

Få besked når det er tid

Put & Track hjælper dig med at holde styr på regler og krav fra myndighederne og sikrer, at dit værktøj bliver vedligeholdt, så det altid er up to date, og risikoen for ulykker grundet dårlig vedligeholdelse og defekter minimeres.

I systemet får den pågældende medarbejder, der står som ihændehaver, automatisk besked om, hvornår den lovpligtige kontrol skal udføres. Dette gør det let for virksomheden at overholde alle regler om servicering og certificering og giver nemt virksomheden overblik over, hvornår det er tid til serviceeftersyn, hvad, der skal udføres på det enkelte stykke værktøj samt hvem, som er ansvarlig for dette.

Den lovpligtige kontrol er desuden let at dokumentere overfor Arbejdstilsynet.

Med Put & Track får du et godt overblik over virksomhedens værktøj og den samlede historik over den enkelte genstand. Samtidig har administratoren klarhed over virksomhedens værktøj samt standen heraf, hvilket forenkler indkøb af nyt materiel.