Udtalelser fra Politiet

Tyveri - nej tak

Put & Track Centralregister er en digital database. Hvis uheldet er ude kan virksomheden let melde værktøj og andre genstande stjålne. Dette gør det lettere for politiet og andre at levere værktøjet tilbage til dig.
Søgefunktionen er gratis og kan bruges af alle, hvilket også gør systemet velegnet til at undgå hælervarer.

Som de nedenstående citater hver især konkluderer, er registreringen af dit værktøj et effektivt tiltag, hvis uheldet er ude. I samspil med mærkning øger registrering i Put & Track den samlede nytteværdi markant, i og med mærkningen kan kobles sammen med ejerens identitet.

Det er let at trække en liste over de informationer, du allerede har indtastet i Put & Track, så du sparer tid og hurtigt kan levere de nødvendige oplysninger til dit forsikringsselskab og politiet.

Udtalelser fra politiet og TEKNIQ-rådet

”Politiet opfordrer til, at man mærker/ registrerer sit værktøj, så det er sværere for tyven at sælge det. Hvis politiet stopper en bil med værktøj, som formodes at være stjålet, er det guld værd, at værktøjet er mærket/ registreret, så politiet kan bevise, at det er stjålet. Bevisbyrden ligger hos politiet.”

– Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder Midt- og Vestsjællands Politi

”Det er både en ubehagelig og dyr overraskelse at starte dagen med at finde sin varebil brudt op og lænset for hundedyrt værktøj. Så har vi jo en hel dag, hvor vi ligger stille, før bilen er fyldt op. Det skal anmeldes til forsikringen, og der skal findes fakturaer på alt det værktøj, der er stjålet.”

– Lars Dyrstrøm, medlem og tidligere formand for TEKNIQ-rådet i hovedstaden